כותרת
> C;
1/1
לימודים

במחוז הצפון ממשיכים בתכנית החזרה ההדרגתית לשגרה שאושרה על ידי הממשלה :

מעלות לימודיםפורסם: 13.05.20 , 08:04ע"י
רשת לינק
שם הכותב/ת:

החל מיום א' הקרוב, מרבית תלמידי מערכת החינוך ישובו ללמידה פיזית במוסדות החינוך, בהיקפי למידה שונים.

פתיחת מוסדות החינוך היא תהליך מובנה, מדורג וסדור: חינוך מיוחד, נוער בסיכון, כיתות א' עד ג', גני ילדים, י"א י"ב, צהרונים, וכעת יתר שכבות הגיל: חטיבות הביניים, כיתות י', וכיתות ד' עד ו'.אני מברכת ושמחה מאד על ההתקדמות בחזרה ללימודים בשגרת קורונה'.

כך, מנהלת המחוז, ד"ר אורנה שמחון.

היקף הנוכחות במוסדות החינוך מתקרב כבר למאות אלפים.

בחטיבות הביניים בשלב זה, התלמידים ילמדו שלושה ימים בשבוע, בקבוצות של עד 20 תלמידים, וביתר הימים: בלמידה מרחוק (יומיים בחטיבות שהן חלק משש שנתי ).

כך מוסר דובר המחוז, דויד גורלי.

בהתאם למתווה, בכיתות י', ילמדו התלמידים יומיים בשבוע ( 20 תלמידים בקבוצה ), וביתר הימים: מרחוק.

במרבית בתי הספר היסודיים, מודל ההפעלה העכשווי אינו מאפשר את חזרתם המליאה של תלמידי כיתות ד' עד ו', אלא ליום אחד בלבד, לפחות בשלב זה. ניתן לבחור בין מודל א' למודל ב' על פי המתווה .

במחוז הצפון לא חוסכים מאמץ, כדי לאפשר שגרה חינוכית משמעותית במוסדות החינוך, בתיאום עם משרד הבריאות, תוך שמירת עקרונות הבריאות המוקפדים: צמצום מגע בין תלמידים, שמירה על היגיינה וחבישת מסכות.

הפיקוח במשרד החינוך מלווה את הרשויות ומוסדות החינוך ביישום מיטבי ומותאם לרשות ועל פי עקרונות המתווה .